Als u het niet eens bent met de incasso kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Het lidmaatschap gaat in met het verschijnen van het eerstvolgende nummer van Geografie en wordt vervolgens ieder kalenderjaar automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd.